Medlemsberättelser

Medlemsberättelse

Meditation ger mig ett lugn

Nancy #ångesthoppet

Meditation, te, Youtube, positiva intryck – råd från Nancy hur du hanterar ångesten.7

Läs mer

Medlemsberättelse

Fountain House to me is a family

Tracy #ångesthoppet

Difficulty in getting warm, shutting down, chosen loneliness, 2 halves of every day, and the big family. How Tracy grew as a person.

Läs mer

Medlemsberättelse

Att bryta negativa tankar genom att ifrågasätta dem.

Thomas E #ångesthoppet

Ångest i 40 år, problembakgrund, en krypande känsla, social fobi, prestation, rutiner, glädjekällor, hålla föredrag, respekterande miljö. Thomas äventyr från inget till allt.

Läs mer

Medlemsberättelse

Ångesten var starkt kopplad till sjukhusmiljön

Tamro #ångesthoppet

Institutionalisering och dess frihet, livslust, stagnering och utveckling, rätt medicin, ringar på vattnet. Här följer Tamros otroliga färd.

Läs mer

Fler medlemsberättelser

Visa fler