Vägar ut – Arbete och studier

Vägar ut är Fountain House Stockholms program som erbjuder stöd och hjälp till de medlemmar som vill börja arbeta, hitta praktikplats eller studera.

För vem?

Frivilligt för aktiva medlemmar på Fountain House Stockholm.

När?

Måndagar 13:15: Temabaserade gruppmöten.
Tisdagar 09:30: Förberedelse och planering för måndagsmöten.

Vilken typ av stöd erbjuds?

Vägar ut erbjuder både individuellt stöd och stöd i grupp.

Vi erbjuder gruppmöten som är temabaserade. Relevanta ämnen förbereds tillsammans av handledare och medlemmar. Dessa temabaserademöten är till för medlemmar som både känner sig redo att söka arbetsträning, jobb eller studier inom en snar framtid samt de som inte är redo än men vill förbereda sig i en trygg miljö. Information om regelverk gällande sjukförsäkring och arbetsmarknadspolitiska insatser delas kontinuerligt. Vi tar även emot studiebesök från diverse myndigheter för informationsutbyte och möjlighet att ställa frågor.

Medlemmar erbjuds även enskilda möten med någon av handledarna för individuell planering. Detta kan röra kontakt med relevanta myndigheter, bolla funderingar kring inriktning på arbetssökandet och få stöd under pågående insatser som arbetsträning eller under en anställning.

Fontänhuset tillhandahåller inte praktikplatser eller arbeten. Däremot erbjuds stöd genom hela processen från en fundering på återgång i arbete eller till studier, och under alla steg på vägen dit. Handledare och medlemmar håller kontakt med de som har börjat arbeta, praktisera eller studera, och bjuder in till regelbundna träffar på fontänhuset.

Vår styrka är att vi arbetar sida vid sida i den arbetsinriktade dagen och lär känna varandra. Dessa erfarenheter och relationer lägger grunden för ett informerat och tryggt stöd.

 

 

Visste du att

71

av våra medlemmar gick ut i arbete, praktik och studier under 2022

Länkar: