Radio Totalnormal

Varannan vecka sänder Radio Total Normal, RTN, live inför publik från Fountain House Stockholm på Stockholms närradio 101,1 MHz.

RTN och Fountain House Stockholm har samarbetat sedan programmet startades 2008. Radio Total Normal vill ge människor med erfarenhet av psykisk ohälsa en röst i samhället. Målet är att nyansera bilden av psykisk ohälsa och öka förståelsen.

De som har erfarenheter av psykisk ohälsa; egen erfaren, som anhörig eller genom sitt arbete, är varmt välkommen att vara med i programmet. Man behöver inte ha någon tidigare radioerfarenhet.

Redaktionsarbetet bygger på en öppen redaktion, där deltagarna jobbar självständigt med sina inslag. Projektledare, producent och tekniker hjälper till när det behövs och handleder alla nya deltagare, bollar idéer och har möten före och efter sändning de torsdagar programmet sänds live.

Som medlem på Fountain House har du möjlighet att delta i det redaktionella arbetet alla måndagar och torsdagar de veckor det är sändning. Programmet bjuder på personliga texter, intervjuer, dikter, reportage, musik och diskussioner. Förutom det redaktionella arbetet finns det spännande arbetsuppgifter kopplat till programmet, gäster ska tas emot, publik bjudas in, fika fixas och sändningsmiljön riggas.

Idén med Radio Total Normal kommer från Radio La Colifata, ett program som sändes från trädgården vid ett mentalsjukhus i Buenos Aires, Argentina. En radiojournalist, Idji Maciel, besökte programmet och bestämde sig för att starta något liknande i Sverige vilket resulterade i Radio Total Normal. För mer information www.radiototalnormal.se

Visste du att Radio Totalnormal har sänt radio sedan

2008

på Fountain House Stockholm

Snabbfakta

  • Radio Totalnormal sänder live från matsalen varannan torsdag.
  • Radio Total Normal vill ge människor med erfarenhet av psykisk ohälsa en röst i samhället.
  • Du kan jobba redaktionellt alla måndagar och torsdagar de veckor det är sändning.
  • Du kan också arbeta med att ta emot gäster, fixa fika, bära stolar m.m.