Vanliga frågor och svar om medlemskap

Vad har ni för medlemskriterier?

Vi välkomnar personer i åldern 18 år och upp till 63 år, som bor i Stockholms län och som lever med psykisk ohälsa.

Måste jag ha en särskild diagnos för att bli medlem?

Nej, medlemskapet kräver ingen specifik diagnos men vår verksamhet riktar sig till personer som har psykisk ohälsa, inte funktionsnedsättningar som omfattas av LSS-lagstiftningen.

Om du tillhör båda grupperna är du välkommen att boka ett nybesök för att få mer information och se om vår verksamhet kan fungera för just dig.

Behöver jag ett biståndsbeslut för att delta i verksamheten?

Om du bor och är folkbokförd i Stockholms stad behöver du inget biståndsbeslut för att bli medlem på Fountain House Stockholm.

Om du bor i någon annan kommun krävs däremot ett biståndsbeslut. I det senare fallet är du alltid välkommen på ett första besök för att få mer information om vår verksamhet, men efter nybesöket bör du ansöka om biståndsbeslut för att kunna börja introduktion. Detta gör du genom att vända dig till Socialpsykiatrin i din hemkommun, vi ger dig gärna mer information om detta per telefon eller vid nybesöket.

Stadsdelar i Stockholms stad (kräver ej biståndsbeslut)
Övriga kommuner i Stockholms län (kräver biståndsbeslut)

Tar ni emot personer på sysselsättning/arbetsträning via Arbetsförmedlingen?

Ja, vi tar emot olika typer av placeringar via Arbetsförmedlingen.

Berätta gärna redan vid bokningen av nybesöket att du är inskriven vid ett program hos Arbetsförmedlingen så berättar vi vilka möjligheter som finns. Din handläggare på Arbetsförmedlingen är givetvis välkommen att kontakta oss samt följa med på nybesöket för mer information.

De personer som har någon form av placering via Arbetsförmedlingen hos oss blir medlemmar vid Fountain House Stockholm precis som övriga deltagare, och innehållet i medlemskapet är detsamma.

Vad innebär introduktionen? Vad är skillnaden mellan introduktion och medlemskap?

Efter ditt första besök på Fountain House Stockholm (nybesöket) är du välkommen att börja introduktion.

Introduktionen innebär att du under en tid deltar i och bekantar dig med vår verksamhet för att ta reda på om den passar dig, d.v.s. du väljer om du vill prova på kontors- eller köksenheten och deltar i enhetsmöten och arbetsuppgifter på denna enhet. Du följer inte ett fast introduktionsprogram och har inte en egen handledare/fadder, men du blir väl omhändertagen av andra medlemmar och handledare. Vi följer upp hur introduktionen går och svarar på alla dina frågor. Efter några introduktionstillfällen beslutar du om du vill fortsätta delta i verksamheten och bli medlem, eller inte. Om vår verksamhet inte visade sig vara någonting för dig försöker vi hänvisa dig vidare.

När du väl blivit medlem har du rätt att delta i alla delar av verksamheten och till alla stödformer vi erbjuder. Du fortsätter att delta i enhetsmöten och arbetet på den enhet du har valt, samt i övriga projekt och möten i verksamheten. När du blir medlem erbjuds du göra en enkel medarbetarplan tillsammans med en anställd, som handlar om dina mål för tiden på Fountain House Stockholm, vilka uppgifter du vill arbeta med och vilket stöd du önskar från oss.

Finns det en medlemsavgift?

Nej, medlemskapet är kostnadsfritt.

Dessutom är medlemskapet utan tidsbegränsning, du behåller ditt medlemskap och de rättigheter det innebär så länge du vill.

Hur många timmar per vecka förväntas jag delta i verksamheten?

Eftersom medlemskapet på Fontänhuset är frivilligt är det du själv som avgör i vilken omfattning du deltar i verksamheten.

Du kan komma hel- eller halvdagar, en eller flera dagar i veckan. Vilka dagar och tider bestämmer du själv, utifrån vad som passar dig. Vi uppmuntrar dock att du deltar i morgonens eller eftermiddagens enhetsmöte (kl. 9:00 respektive 13:00) på din enhet de dagar du kommer, för att få information om arbetsuppgifter, möten och projekt och för att lära känna övriga medarbetare på enheten.

Hur vet jag vad jag kan göra och vilka arbetsuppgifter som finns?

Varje dag hålls så kallade enhetsmöten på köksenheten och kontorsenheten. Ett på förmiddagen 9:00 och ett på eftermiddagen 13:00.

På enhetsmötet går vi tillsammans igenom för- respektive eftermiddagens arbetsuppgifter och möten, samt vad olika uppgifter och möten innebär. Alla uppgifter skrivs upp på en whiteboardtavla, sedan väljer var och en vad man vill jobba med och vi parar ihop oss så att alla får den hjälp man behöver. På båda enheterna finns såväl enklare som svårare uppgifter, och kortare såväl som längre projekt. Det är du själv som väljer vilka uppgifter du vill arbeta med, förkunskap eller funktionsnivå spelar ingen roll, och du får alltid hjälp av en annan medlem eller handledare.

Att delta i enhetsmötena på din enhet uppmuntras starkt oavsett om du är medlem eller går på introduktion, eftersom detta är det bästa sättet att komma in i arbetet på enheten, få information om vad som är aktuellt i verksamheten, och för att lära känna dina medarbetare. Du bör därför delta i enhetsmötet kl. 9:00 om du tänkt vara på klubbhuset under förmiddagen, och enhetsmötet kl. 13:00 om du tänkt arbeta på eftermiddagen. Om du inte kan närvara vid enhetsmötet någon dag är du välkommen hit i alla fall, börja då med att titta på vad som står uppskrivet på enhetstavlan och fråga gärna någon på enheten om var du kan hjälpa till.

Är arbetet på fontänhuset avlönat för medlemmarna?

Som medlem får du inte betalt för ditt arbete på fontänhuset. Arbetet bygger på frivillighet och ställer inga krav på närvaro eller prestation, och är därmed inte avlönat.

Fountain House Stockholm är en rehabiliteringsverksamhet och syftet med arbetet på klubbhuset är att utveckla självförtroende och självkänsla, stödja återhämtning, samt att vara en förberedelse inför arbete på ordinarie arbetsmarknad eller studier.

Vilka rättigheter innebär medlemskapet? Förbinder jag mig till någonting?

Som medlem kan du delta i alla delar av vår verksamhet, arbetsuppgifter, möten och sociala aktiviteter.

De medlemmar som önskar erbjuds stöd i att komma ut i arbete, praktik eller studier, samt att upprätthålla nuvarande arbete/studier. Som medlem har du också rätt till stöd och hjälp från fontänhuset i situationer som kan röra ditt boende, din ersättning eller kontakt med det övriga samhällets vård- och serviceinsatser. Aktiva medlemmar kan anmäla intresse för och utses som deltagare på konferensresor eller andra förtroendeuppdrag, beslut om sådana uppdrag tas gemensamt i verksamheten.

Medlemskapet i sig är frivilligt och förbinder dig inte till någonting, men som medlem är du alltid behövd i verksamheten som inte skulle fungera utan medlemmarnas aktiva deltagande. Fontänhuset är inte en träfflokal, utan vi förväntar oss att alla medlemmar bidrar till verksamheten och deltar i arbetet de dagar man kommer hit. Däremot bidrar du alltid efter din egen förmåga och dagsform.

Hur länge kan man vara medlem?

Medlemskapet har ingen tidsbegränsning och varar således livet ut, eller tills du själv väljer att avsluta det.

Du behåller ditt medlemskap även om du är frånvarande p.g.a. arbete, studier eller av andra orsaker. Som passiv medlem får du vår medlemstidning per post om du vill, du är välkommen att delta i högtidsfirande på Fountain House Stockholm, och medlemmar ute i arbete och studier bjuds in till arbetsmiddagar. Som medlem är du alltid välkommen tillbaka till fontänhuset, oavsett hur lång din frånvaro har varit.

Vad är skillnaden mellan medlemmar och handledare?

Både medlemmar och handledare är viktiga medarbetare vid fontänhuset och arbetar sida vid sida med de olika arbetsuppgifter som uppstår i driften av verksamheten.

Inga arbetsuppgifter, utrymmen eller beslutsfattande möten är avsedda enbart för någon av grupperna.

Medlemmarna deltar i verksamheten på frivillig basis, med syfte att deras deltagande ska fungera som en rehabilitering och främja återhämtning från psykisk ohälsa. Eftersom medlemskapet är frivilligt är medlemmarnas arbete inte avlönat. Handledarna är däremot anställda vid fontänhuset som professionell personal, de flesta är socionomer. Handledarna arbetar heltid och deras arbete är avlönat. Handledarrollen innefattar även att motivera, engagera och stödja medlemmarna i det dagliga arbetet, att upprätta individuella medarbetarplaner med medlemmar, samt att stödja medlemmarna att uppnå sina individuella mål.

På Fountain House Stockholm arbetar dagligen ca 50 medlemmar och 8 handledare, samt en verksamhetschef. De anställda är med andra ord så få att de inte skulle kunna driva verksamheten utan medlemmarnas medverkan.

Visste du att vi besöks av cirka

53

medlemmar varje dag

Snabbfakta

  • Ring/sms/maila oss för nybesök!
  • Mobil: 072-330 02 44
  • Mail: info@fountainhouse.se

Medlemsberättelse

Medlemsberättelse

Här får jag tid att utveckla mitt intresse

Robert

Fountain House Stockholm har för mig även inneburit att utvecklas socialt, att utveckla mig själv och att bli en ödmjuk och trevlig person.

Läs mer