Här får jag tid att utveckla mitt intresse

Jag var ett barn med mycket fantasi och energi som växte upp på Södermalm med min syster, bror och mamma. Vi bodde i fyra rum och kök på Malmgårdsvägen vid Vitabergsparken. Huset var orangerött och kvarteret hette passande nog Moroten. Min pappa bodde vid Slussen i en etta. Från och med två års ålder var jag och pappa ofta på landet tillsammans – framförallt på somrarna. Jag bodde växelvis hos mina föräldrar.

När jag var 10 år började jag på boxningsklubben på St:Paulsgatan. Så småningom började jag tävla och när jag var 14 år blev jag till och med SM-mästare i min boxningsklass! Sofiaskolan hette min skola under låg- och mellanstadiet, men i sjuan fick jag flytta till en annan skola på grund av att jag inte hängde med i skolarbetet. Det var inget roligt alls att behöva byta skola. Första dagen i den nya skolan i Ropsten var jobbig eftersom det visade sig vara ett tufft klimat bland ungdomarna. Jag fick snabbt anpassa mig och det var ingen bra miljö för mig.

Efter skolan har jag haft många kortare anställningar men gått in i väggen och varit sjukskriven i olika omgångar. Jag fick kontakt med Fountain House Stockholm genom att några från ”Huset” kom och föreläste på Hagsätra psykiatriska avdelningen när jag var inlagd där. Jag tyckte att verksamheten lät intressant och ställde många frågor om den. Jag fick då reda på att det fanns en köksenhet vilket jag tyckte lät intressant. Kort därefter var jag inlagd på Gubbängens psykiatriska avdelning och då kom jag att tänka på Fountain House. Under min första vecka på “Huset” var jag inlagd på Gubbängens psykiatriska avdelning. Jag mådde psykiskt väldigt dåligt när jag kom men började successivt må bättre och bättre med hjälp av miljön på ”Huset”.

Jag har länge haft intresse av att arbeta i kök men har inte velat vara på en vanlig “köksarbetsplats” i och med att mitt mående varierar från dag till dag. Jag har känt mig trygg med att kunna gå till Fountain House Stockholm även de dagar jag inte har känt mig på topp, vilket gjort att jag har kunnat utveckla mitt matintresse och matlagningsfärdighet i egen takt. Sedan jag började arbeta på Fountain House har jag i princip varit där dagligen.

Fountain House Stockholm har för mig även inneburit att utvecklas socialt, att utveckla mig själv och att bli en ödmjuk och trevlig person.

Den struktur som finns på ”Huset” passar mig bra, till exempel att vi tillsammans planerar dagarna under enhetsmöten och att man själv får välja vilka uppgifter man vill göra.

Det bästa med Fountain House är att man får vara precis som man är! Mitt mål är att vara kvar på “Huset” så länge jag utvecklas här.

Visste du att

71

av våra medlemmar gick ut i arbete, praktik och studier under 2022

Om

  • Fountain House Stockholm har för mig även inneburit att utvecklas socialt, att utveckla mig själv och att bli en ödmjuk och trevlig person.