Alexandra

Jag kom till Fountain House för att bryta min isolering och i början kändes det nytt och främmande, vilket var lite läskigt och nervöst. Men med tiden började jag finna min plats för att det är en sådan tillåtande och inkluderande miljö. Man får utrymme för att utforska sin förmåga och chansen att identifiera sig med någonting utanför sitt psykiska mående. Det är viktigt att ha en plats att gå till och vara med i en gemenskap, för att känna sig mindre ensam.