Sida vid sida

När jag kom till Fountain House Stockholm hade jag en tung tid av sjukdom och ensamhet bakom mej. Trots att jag så gärna vill bli bättre och ha något vettigt att göra på dagarna var det kämpigt att övervinna motståndet att komma hit och börja delta i klubbhusets verksamhet. När man söker vård i psykiatrin är det viktigt att hålla reda på diagnoser och problem för att få behandling. På klubbhuset började man med att fråga efter vad jag kunde och vad jag ville göra vilket var både lite ovant och förvirrande. Men genast byttes mitt fokus från allt som var fel till det som var  ’rätt’ och bra med mej!

Det första jag möttes av som ny på klubbhuset var enhetsmöten, som hålls, inte en, utan två gånger om dagen!  Jag som jobbat i många år med service på storföretag blev lite rastlös på dessa tillsynes ändlösa och ineffektiva, möten där alla fick välja vad man vill göra under dagen, både personal och medlemmar. Det var inte bråttom och det var inte fokus på att prestera men det tog tid innan jag förstod vad det var frågan om?

”Alla ska bli sedda, hörda och uppmuntrade att växa.”

Enhetsmötena har jag senare lärt mig är ju just effektiva efter som målet är att alla ska bli sedda, hörda och uppmuntrade att växa. På mötena kan man lära sig om vem man arbetar tillsammans med och vad deras intressen är men också vem man själv är och i förlängningen vilken riktning man vill att livet ska ta. Det låter kanske stort men det är min personliga upplevelse av mina dagar på FHS.

”Jag som jobbat i många år med service på storföretag blev lite rastlös på dessa tillsynes ändlösa och ineffektiva, möten där alla fick välja vad man vill göra under dagen, både personal och medlemmar. ”

 

Att försöka förstå vilken påverkan det har på hälsan att gå från att vara ensam hemma med sina symtom och utan sysselsättning till att vara med i ett sammanhang där man är behövd och efterfrågad är inte så svårt. Men hur fungerar byggandet av relationer på sikt när det gäller att återhämta sig från psykisk ohälsa? När man blir sedd och bekräftad både i svåra stunder och när man tar kliv framåt skapar trygghet som jag trots det fina sociala skyddsnät som finns i vårt samhälle inte hittat någon annanstans. Bland medlemskollegor och handledare på Fountain House Stockholm känner jag mig alltid välkommen! Jag känner mig behövd i verksamheten vare sig jag städar, leder ett möte, hämtar posten eller inhämtar kunskap om det socialpolitiska system som vi medlemmar försöker navigera oss i. En annan överraskande erfarenhet jag fått är anhörigperspektivet. Att ha vänner som insjuknar och kämpar som jag själv har gjort har gett mig en större förståelse för mina egna anhöriga och hur dom kan ha upplevt att leva med en person med psykisk ohälsa. Trots att man inte kan göra sig själv frisk med ’ett knäpp med fingrarna’ kan man som sjuk försöka välja den bästa vägen i en svår situation.

Målet för mig med deltagandet här har ändrats och utvecklats. Det finns rum och trygghet för olika steg i livet vare sig det är in på Fountain House Stockholm eller vidare ut i stora världen med vår klubbhusgemenskap i ryggen.

Visste du att vi besöks av cirka

53

medlemmar varje dag