Världsdagen för psykisk hälsa

Datum: 7 oktober 2019

På torsdag den 10 oktober är det världsdagen för psykisk hälsa. Det uppmärksammar vi på Fountain House Stockholm på flera sätt:

Här på huset så kommer Radio Totalnormal att sända live från matsalen kl. 14.00. Temat för världsdagen i år är suicidprevention, vilket radion tar upp genom att gästas av organisationen Suicide Zero. Dessutom delar medlemmar från Fountain house sina berättelser och vad Fountain House har betytt för dem. Till radiosändningen öppnar huset dörrarna för alla som vill komma och lyssna och fika.

Vår handledare Eva kommer att hålla en meditation på Yogastudion Yogashakti kl. 17.30 till 18.30 där hon även delar information om Fountain House samt där alla pengar som samlas från deltagarna går till Fountain House Stockholms Wellnessarbete.

Julia och Tracy kommer tillsammans med 5 andra personer från Fontänhus i Sverige att åka till Östersund. Där har bildats en arbetsgrupp som verkar för att få till stånd ett Fontänhus. Gruppen från Fontänhuset åker dit för att informera om modellen, och vilka vinster det innebär för en kommun att driva ett Fontänhus.

Vi kommer också att besöka ateljén Inuti där vi har en övergångsanställning. De anordnar under dagen en utställning.

Taggar: