Besök från Japan, ett av många studiebesök

Datum: 23 augusti 2017

En viktig del av vår verksamhet och modell är att informera allmänheten, skolor, personal inom psykiatri och sjukvård om hur Fountain House Stockholm kan bidra till återhämtning från psykisk ohälsa för människor bosatta i Stockholm.

Att planera, boka in och ta emot studiebesök är arbetsuppgifter som är tillgängliga för alla medlemmar. Under 2016 tog vi emot 37 studiebesök, de flesta från Stockholm och Sverige, men även större grupper från till exempel Sydkorea, Japan, USA och Finland. För er som är intresserade av att boka ett studiebesök, var vänlig och kontakta oss så vi kan boka in en tid. Studiebesök kan vara en person (till exempel om du är student) eller i grupp upp till 50 personer. Varmt välkommen.

På bilden ser vi ett besök från Japan som Anders, Kai och Cynthia tog emot. Gruppen kom från Hiroshima University och deras Department for Health and Social Services.