Skänk en gåva

Datum: 11 december 2020

Hej!
Vi på Fountain House Stockholm betonar både arbete och gemenskap, och stödjer individen i alla områden i livet som påverkas när man lever med psykisk ohälsa. Hos oss engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar. Vi jobbar tillsammans med allt som behövs för att vår verksamhet ska bli ett bra ställe för återhämtning från psykisk ohälsa. Förutom det praktiska arbetet ges stöd till att komma ut i arbete, praktik och studier, stöd i kontakten med samhällets vård- och servicesystem, stöd med att främja hälsosamma livsstilar, ett socialt program och ett digert uppsökande arbete för att nå de som inte kommit in på ett tag. Som ni hör ska våra bidrag räcka till mycket.
Juletiderna blir inte som vanligt i år för någon av oss. Genom att bidra med en gåva kan du se till att fler människor får tillgång till det vi alla behöver allra mest; gemenskap och värme!

Hälsningar,
Fountain House Sthlm