PRIDE PLANERING

Datum: 31 maj 2019

Måndag den 3 juni kl 14:00 drar vi igång med Pride planering! Syftet med mötet är att tillsammans komma på idéer samt förslag på vad vi kan göra inför medverkandet till Pride Paraden. Det lär dyka upp ett antal roliga arbetsuppgifter som du gladeligen kommer vilja vara med och arbeta på under sommaren.

Varför deltar vi?
Vi har medverkat i Pride paraden sen några x antal år tillbaka och det tänker vi att fortsätta med. Vår medverkan är viktig av flera olika skäl. Nedan omnämns ett antal viktiga anledningar vikten av att delta.

Genom medverkan i Pride Paraden :

  • Står vi upp för mänskliga rättigheter samtidigt som vi hyllar mångfald, variation och olikheter. 
  • Uppvisar vi öppenhet, uppskattning och tolerans gentemot alla människor oavsett kategorisk tillhörighet samt bakgrund.  
  • Vi synliggör diskrimineringsgrunder och raserar fördomar för att skapa ett öppet klimat där alla känner sig välkomna till vår gemenskap.
  • Tydliggör vi att inkludering och jämställdhet är värdegrunder som är centrala i vår verksamhet. 
  • Arbetar vi mer med ett normkritiskt perspektiv. 
  • Personer inom HBTQ är överrepresenterade som grupp i att ha psykisk ohälsa (finns forskning som kan intyga).  
  • Vi synliggör vår verksamhet med förhoppning om att fler ska hitta till vår verksamhet.
  • Vi gillar människor och uppskattar ALLA oavsett vem de är eller väljer att vara

    Välkomna till mötet!