Premiär för studieenheten

Datum: 9 juli 2024

Vi öppnar en ny enhet till hösten med inriktning på studiestöd! Psykisk ohälsa såsom stress, ångest, depression och utbrändhet är inte ovanligt bland studenter. Studienhetens syfte är att stötta dig som lever med – eller riskerar att hamna i – psykisk ohälsa att påbörja & slutföra dina studier. Vår unika modell erbjuder individuellt och gruppstudiesstöd, tillsammans med sociala aktiviteter och praktisk hjälp. Målet är att fler studenter ska få möjligheter att slutföra sina studier, samt att de medlemmar som önskar påbörja studier ska få bättre stöd i sina ambitioner.

Vi jobbar under sommaren med renoveringar i tre av husets rum, och att etablera samarbeten med Stockholms lärosäten. I september drar vi igång, med dagliga enhetsmöten och uppfräschade utrymmen. Vi ser fram emot höstterminen och välkomnar dig som student till vår nya enhet!

Har du frågor? Kontakta oss på studier@fountainhouse.se