Fontänhus gör skillnad!

Datum: 3 februari 2022

Företaget Payoff har gjort en socioekonomisik utvärdering av Fontänhusen i Sverige. Deras rapport visar på fina resultat. Här följer några av deras slutsatser:
  • Varje hus gör skillnad både på kort och lång sikt och individen behandlas med stor respekt och har en möjlighet att jobba med sin rehabilitering i egen takt.
  • 30% av medlemmarna mådde bättre redan inom en månad
  • Varanann medlem minskade sitt behov av vård efter att de fått stöd av ett fontänhus
  • Samhällets intäkt är i genomsnitt 160000 kr per år och medlem.
  • Både kommun, region och stat är vinnare. Alla har en återbetalningstid på mindre än 1 år för varje medlem.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på Sveriges Fontänhus Riksförbunds hemsida