Fountain House for president

Datum: 1 november 2021

Katrin jobbar som case manager inom Socialtjänsten. Här berättar hon om varför hon lotsar människor till Fountain House och om sitt jobb.

Fountain House for president!
De flesta människor efterfrågar social gemenskap och något meningsfullt att göra på dagarna. Att ha något trevligt att se fram emot när man stiger upp på morgonen kan vara livsavgörande och sedan jag upptäckte Fountain Houses fantastiska verksamhet så lotsar jag så många behövande jag kan till huset. Medlemskapet är gratis och vägen in enkel. Efter ett nybesök kan personen börja i verksamheten omgående och bestämmer arbetstiderna helt själv. Hos Fountain House deltar medlemmarna i husets uppgifter efter förmåga och får möjlighet till återhämtning från psykisk ohälsa i sin egen takt. Det finns arbetsuppgifter som passar alla, från matlagning och hälsoarbete, till kontorsuppgifter och informationsarbete, sociala aktiviteter och ”ringa vänner”. Det du inte redan kan det kan du få lära dig. Mina klienter säger att de känner sig så välkomna hos Fountain House och att alla är så vänliga. Det är viktiga ingredienser. Fountain House skulle inte finnas utan dess medlemmar, vilket gör att alla verkligen kan känna sig behövda. Fountain House-modellen fungerar verkligen och den behövs. Fountain House for president!

Jag har jobbat inom socialtjänsten sedan 1998, mest som socialsekreterare för personer med beroendeproblematik, men sedan 2016 har jag tjänst som case manager. Case manager är en insats som riktar sig till vuxna personer med ett utökat behov av stöd på grund av psykisk ohälsa och samtidigt substansberoende. Jag är en del av Vuxenenheten vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och samverkar med olika aktörer inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, arbete/sysselsättning m.fl. Ibland leder jag nätverksmöten (SIP), ibland är jag intygsgivare vid ansökan om id-kort och andra gånger håller jag handen under ett tandvårdsbesök. Jag arbetar uppsökande och utgår från den situation som den enskilde befinner sig i. Min roll är att ge stöd till ett så självständigt liv som möjligt. Mitt arbete är ofta praktisk och alltid meningsfullt.

Vänligen

Katrin Öjerhag