Föreläsning om HBTQ frågor

Datum: 3 november 2017

På onsdagens husmöte presenterade Gunilla och Jazmine föreläsningen om HBTQ-frågor som de höll på världskonferensen i Detroit.

Personer som tillhör gruppen drabbas i betydligt högre grad än andra av psykisk ohälsa. Långvarig diskriminering, fördomsfull bemötande och okunskap är en av anledningarna och därför tycket vi det är viktigt att öka kunskapen om HBTQ-frågor för att bryta fördomar, vara observanta på bemötande och på så sätt göra det lättare för HBTQ-gruppen att komma och bli en del av klubbhuset.

Det finns en överrisk för psykisk ohälsa bland HBTQ-personer, depression, psykoser och förtidig död. Även riskbruk av främst alkohol är högre i HBTQ-gruppen. Orsaken är förmodligen en långvarig och allvarlig stress, så kallad minoritetsstress. Personer som befinner sig i minoritetsposition på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck riskerar i större utsträckning än andra att utsättas för långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering att den leder till psykisk ohälsa.

Taggar: ,