Vi är ackrediterade på 3 år!

Datum: 7 februari 2019

Vi är kvalitetssäkrade på 3 år framåt, det högsta betyg som man kan få som klubbhus.

Foutain House Stockholm tillhör en internationell rörelse med över 300 klubbhus världen över. Alla hus arbetar efter samma modell – klubbhusmodellen. För att säkerställa kvalitén i verksamheten och se hur väl man arbetar efter modellen så kan man som hus ackreditera sig. Förra året var det dags för oss. Under våren så genomförde vi först en självstudie. Vi genomlyste alla delar av vår verksamhet och diskuterade tillsammans hur vi arbetar och hur vi fungerar. Det utmynnade i en rapport som vi skickade in till Clubhouse International (vår internationella paraplyorganisation) samt de två ackrediterare som skulle besöka oss. I början av hösten kom Anita från Clubhouse International samt Pauli från Helsingfors klubbhus och utvärderade vår verksamhet under tre dagar. Efter det har de arbetat med en egen rapport som nu blivit klar och skickad till oss. Vi fick det högsta betyget som man kan få som klubbhus, nämligen att vi är ackrediterade på tre år framåt.

 

Taggar: