Varför vi pratar om HBTQ

Datum: 10 augusti 2018

Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. Källa: Folkhälsomyndigheten

Detta visar på att det finns en högre risk för psykisk ohälsa bland hbtq-personer.

Fountain House Stockholm är en verksamhet som är öppet för alla som lever med psykisk ohälsa. Vi ska ha en stor öppenhet gentemot människors egenheter och olikheter.

Här ska alla behandlas med respekt! Alla ska vara accepterande gentemot varandra när det kommer till varandras psykiska ohälsa. Det är högt i tak, lättillgängligt och det finns en stor nyfikenhet för nya människor och alla är välkomna.

Taggar: , ,