Vår nya infobroschyr är här!

Datum: 23 januari 2020

Under 2019 la vi ner mycket arbete på att skapa en ny broschyr för potentiella medlemmar. Det var många vändor fram och tillbaka kring design, text och bilder och nu äntligen är den klar. Vi är så stolta över resultatet och vill tacka alla på Fountain House Stockholm som har hjälpt till. Här finns broschyren som PDF om du vill läsa den och kanske skriva ut den.