Öppnandet fortsätter – medlemmar behöver inte längre boka tid

Datum: 18 augusti 2021

Fr.o.m. måndag 23/8 behövs inte längre ett bokat pass för att delta i arbetet på Fountain House. Det är fritt att komma när som helst.
Till dig som endast vill komma in på en fika eller lunch ber vi er vänta med det ytterligare ett par veckor tills vi kommit i ordning.

Vi är fortfarande i en pandemi så kom inte hit om ni har förkylningssymtom eller ont i magen. Detta gäller både de som  vaccinerats och
de som är utan. Har du varit sjuk, stanna hemma i två dagar. När du kommer hit är handtvättning det första du gör och därefter gäller
det att hålla avstånd. Vi kommer fortsättningsvis påminna varandra om gällande hygienregler.
Det kommer bli en del förändringar i huset för att minska trängsel.
Med reservation för ytterligare restriktioner från Folkhälsomyndigheten.