Ny forskning: Fördel Fontänhus!

Datum: 27 april 2018

Personer med psykisk funktionsnedsättning på Fontänhus skattar livskvaliteten högre än personer på kommunal daglig sysselsättning (läs artikeln här).

Så skriver Jenny Hultqvist, forskare från Lunds universitet, om sin forskningsstudie – Recovery-promoting factors in day centres and Clubhouses for people with psychiatric disabilities. A comparative study.

Nu utvärderas Sveriges 12 Fontänhus. På vilket sätt stöttar Fontänhusen återhämtning hos personer med psykisk ohälsa? Vill du veta mer eller komma i kontakt med Jenny, hör av dig!

Taggar: