Hälsospåret

Datum: 28 april 2021

Hälsospåret

NSPH(nationell samverkan för psykisk hälsa) har en studiecirkel som heter hälsospåret och är särskilt upprättat för personer som lever med psykisk ohälsa. Under studiens gång lyfts olika hälsoaspekter  fram. Några exempel är ” matens betydelse , samt stress och stresshantering”. Materialet används just nu av några medlemmar som valt att delta i kursen.  Ovan finns en bifogad pdf-fil med mer info om hur kursen hitintills har upplevts. God läsning!