Fountain House Stockholm stängt imorgon torsdag 19/11. Åter öppet 20/11.

Datum: 18 november 2020

Hej kära medlemmar!

Vi måste tyvärr meddela att vi kommer behöva hålla huset stängt imorgon torsdag den 19 november för ytterligare planering.

Under den pågående pandemin behövs olika åtgärder och insatser vidtas för att hindra smittspridning. Något som nu också bedömts och rekommenderats utav regering samt folkhälsomyndigheten.

Med ovanstående utgångspunkt behöver handledare och Gunilla fortsatt diskutera och arbeta fram en framtida och potentiellt görbar plan för att förhindra en eventuell smittspridning i verksamheten.

Det är svårt att fatta ett beslut med åtgärder som passar alla, dock nödvändigt att se över och beakta risker under rådande situation. Vi gör vårt yttersta att ta hänsyn till olika aspekter.

Självfallet kommer vi att återkoppla och delge informationen om vilka åtgärder som kan bli aktuella efter att beslut fattats.

Har du några frågor kan du kontakta oss.

Ta hand om er!