Corona berättelser 2021

Datum: 26 mars 2021


Den rådande pandemin som nu pågått en längre tid och har haft sina konsekvenser för världen, samhällen och för oss på Fountain House.  Ett flertal av våra medlemmar, som annars deltagit i verksamheten, har av flera olika anledningar (främst rädsla) som förståelig anledning, valt att sitta hemma i karantän men också tagit ansvar i att minska smittspridningen. Att sitta hemma isolerad och utan kontakt till omvärlden har varit ansträngt särskilt då flera har tidigare levt en längre period i isolering.  Under pandemin har vi utökat vår kontakt med alla som valt att sitta hemma men även arrangerat så att några kunnat få vara på huset (ett begränsat antal) och samtidigt sett till att de som inte haft ett arbetspass fått delta på utomhusaktiviteter tre dagar i veckan. Den grupp som suttit hemma en längre tid under pandemin har tackat ja till att dela med sig utav sina väldigt viktiga erfarenheter och upplevelser från sin tid hemma under pandemin. I samlingsbroschyren finner du olika och gripande historier där medlemmar uttrycker hur pandemin påverkat de. I texterna redogörs om alltifrån vardagstips till att nya intressen uppkommit och mer därtill.

Trevlig läsning.

Klicka på länken nedantill för att ta del av texterna.

Broschyr Coronaberättelser 2021 Hemsida