”En återhämtning i livet”

Jag är nu 48 år och kom till Sverige från Etiopien när jag var 5 år med min syster.

Vi kom till en väldigt bra familj och växte upp i Kummelnäs, Nacka. Jag hade det bra under min uppväxt och sportade mycket – framför allt taekwondo och boxning.

Jag gick livsmedelsteknisk linje på gymnasiet och därefter gjorde jag ett års militärtjänstgöring där jag arbetade som kock på en båt. Efter det arbetade jag på olika restauranger i Stockholm från att jag var 20 år och ca 15 år framåt. Den tuffa och stressiga miljön i restaurangbranschen gjorde så att jag gick in i väggen i 33-årsåldern. Jag fick svårigheter under en längre period i livet, vilket slutade med att jag blev inlagd på Sankt Görans sjukhus, rättspsykiatriska, efter att jag fått en psykos. Jag var inlagd ett och ett halvt år.

Vid ett tillfälle kom folk från Fountain House till sjukhuset och informerade om deras verksamhet. Det sådde ett frö i mig, så jag började med att söka permission från sjukhuset för att kunna gå och arbeta på klubbhuset. I början arbetade jag i köket på tisdagar och torsdagar och trivdes väldigt bra, men till en början var jag lite försiktig och tog inte för mig så mycket på huset. Efter ett halvår flyttade jag från sjukhuset och började arbeta fyra dagar i veckan på Fountain House.

Efter att jag började arbeta på fontänhuset har jag fått många bra vänner, mitt självförtroende har stärkts och jag har tagit mycket mer ansvar på huset. Min familj har sett stora förändringar sen jag började arbeta här. De tycker att jag har blivit gladare, positivare och mer aktiv. Utan Fountain House tror jag att jag skulle ha fallit tillbaka i dåligt mående och missbruk.

Under 2015 har jag gått en grundkurs i dator. Från att inte kunna någonting betalar jag nu bland annat mina räkningar via internetbank och har gått med i Facebook. Jag har även börjat engagera mig i husets informationsarbete och besökt fontänhuset i Göteborg.

I början arbetade jag i köket på tisdagar och torsdagar och trivdes väldigt bra, men till en början var jag lite försiktig och tog inte för mig så mycket på huset.

Min tid på Fountain House har fått mig att se på framtiden på ett nytt sätt. I dag hoppas jag på en anställning eller studier framöver. Jag arbetar för närvarande på en flyttfirma en till två dagar i veckan. Jag har börjat delta i Vägar ut-möten och har där fått stöd i arbetslivsorientering, eftersom jag tänker mig en annan inriktning i framtiden.

För andra med dåligt mående rekommenderar jag huset varmt som en återhämtning i livet för att bryta social isolering och göra sig behövd.

Visste du att vi har över

1521

inskrivna medlemmar på Fountain House Stockholm

Om

  • Efter att jag började arbeta på fontänhuset har jag fått många bra vänner, mitt självförtroende har stärkts och jag har tagit mycket mer ansvar på huset.
  • Från utbränd till behövd. Här skildrar Tamro topparna och dalarna.